Material kaynaklara girdiğimiz değerler saat olarak mı tanıtılmış oluyor?
1 cevaplar 15 Aralık 2015 0 oy